Kancer i informodijagnostika

Prva

I pored uzetih anamneza od pacijenata, fizikalnog pregleda i ostalih dijagnostičkih metoda poput: biohemijske analize, histopatološke, mikrobiološke, rentgenske dijagnostike, EHO, nuklearne magnetne rezonance, EKG, EEG …itd.  navedene dijagnostičke metode u pojedinim bolestima i patoloških stanja ne mogu da pomognu u određivanju preciznih dijagnoza.

U poslednje vreme sve vise počinje dobijati na značaju poseban dijagnostički metod koji se zove Informodijagnostika ili Elektro Punkturna Dijagnostika (EPD). Radi se o neinvazivnom dijagnostičkom metodu koga savremena medicina može smatrati kvalitativnom dopunom svih postojećih.  Neko može da kaže da to je “alternativni metod”. Tako je za sada, mada holandski lekar dr. Willem Einthoven je pronašao 1901.g. uređaj EKG, da bi tek 1924 on i metod zvanično bili priznati i dobili Nobelovu nagradu za svoj doprinos u razvoju medicine. Dakle, preko 20 godina je značajan pronalazak bio “alternativni metod”.

U današnje vreme, EKG predstavlja “Zlatni standard” u dijagnostici srca. EPD predstavlja sličan metod gde se dobijaju parametri ćelijskog membranskog potencijala (izraženo u mikro Amperima) ne samo srca već i svih ostalih organa i sistema.  Samo merenje nema negativnih nuspojava i nema štetnih uticaja na sisteme pacijenata.

EPD metod omogućuje da se preciznim merenjem utvrde preduslovi za pato-fiziološke promene na određenim organima, da se dosta precizno odredi  mesto primarnog karcinoma i sekundarne metastaze. EPD merenjem se dobija trenutni uvid u stanje sistema i ćelija koje nisu i ćelija koje jesu zahvaćene karcinomom.  Podaci dobijeni  ovakvim merenjem iskazuju stanje ćelijskog membranskog potencijala obolelog organa i svih ostalih koji ne trpe metastatske promene.

Dobijeni rezultati merenja predstavljaju veoma važne pokazatelje lekaru – onkologu kod određivanja vremena trajanja hemio terapije.  To može da napravi kvalitativnu razliku između onkoloških pacijenata kojima onkolog određuje hemio terapiju samo i isključivo na osnovu tumorskih markera.  Dale, razliku između života i smrti.

 

Comments are closed.