Informodijagnostika

laptopKompjuterska dijagnostika funkcionalnog stanja organa i sistema (informodijagnostika) zasnovana je na registrovanju parametara zonske provodljivosti signala na raznim delovima kože koji su funkcionalno povezani sa određenim unutrašnjim organima i sistema.

Sa priključenim sondama na određenim delovime kože (čelo, šake, stopala) i sa nekoliko automatskih merenja, registruju se dijagnostičke informacije u obliku boje, dijagrama i grafikona pri čemu se dobija srednja statistička vrednost mernih pokazatelja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .

kicma-2Korišćenjem određenih kriterijuma za procenu funkcionalnog stanja i najnovijih naučnih saznanja iz domena fizike, moguće je da se odredi parazitska, bakterijska ili virusna intoksikacija, kao i predkancerozno stanje.
Reč je o inovativnoj tehnologiji ciljane primene gde se omogućuje posredno merenje “ukupnog membranskog potencijala” nerava na nivou različitih segmenata kičmene moždine i svih organa.

Naučni princip i činjenica da sistemi generišu viši naizmenični električni signal (“potencijal delovanja”) od ćelijskih struktura koje “potencijal delovanja” ne generišu (jetra, pankreas pluća, bubrezi itd.) je iskorišćen i ugrađen u dijagnostički kompleks PSI Vector DiaCor.
Uređaj “PSI Vector DiaCor” ne funkcioniše poput uređaja elektrokardiografa (EKG), elektroencefalografa (EEG) ili elektromiografa (EMG) koji beleže i registruju brze naizmenične struje (″potencijale delovanja”), već se registruje električna provodljivost jednosmernih struja na određenim spoljnim delovima kože.                                                                                                                                                                                                                                       .

nerviKompjuterska uporedna analiza i obrada veličina zonsko-vektorske električne provodljivosti, omogućuje procenu funkcionalnog stanja ćelijskih struktura ne samo stimulisanih organa već i sistema (CNS i ANS, endokrini, kardiovaskularni, mišićno-skeletni i limfni sistem).

Comments are closed.