PSI Vector DiaCor

laptop2Imajući u vidu kompleksne mehanizme pojave patologije, pored materije i energije, može biti direktno – i n f o r m a c i j a.
Sve žive ćelije imaju sposobnost da pod uticajem određenih faktora spoljašnje i unutrašnje sredine prelaze iz stanja fiziološkog mira u stanje fiziološke aktivnosti. U tim procesima veoma važna uloga pripada ćelijskim membranama i informacijama koje one primaju.
Pri delovanju elektromagnetnih oscilacija ultravisokih frekvencija, UV i IC zračenja, radijacije, bakterija ili virusa, biološki aktivnih materija, hemije i prirode uopšte, organizam dobija informacije nezavisno od čula.
U svim slučajevima, prenos informacionog signala se vrši na ćelijskom nivou preko odgovarajućih ćelijskih struktura i mehanizama, bez učešća spoljašnjih receptora gde postoje mehanizmi za prijem informacija bez energetskih komponenata

  • Skrining i detaljna kontrola svih organa i sistema za 30 minuta
  • Dijagnostika pacijenata bez razlike na uzrast
  • Visoka osetljivost u otkrivanju funkcionalnih poremećaja i patologije, čak i u POČETNOJ fazi razvoja bolesti (pre pojave bilo kakvih simptoma)
  • Kontrola medikamentnog delovanja i uticaja raznih faktora na organizam (psihičkih i emocionalnih, meteoroloških, medikamentnih, fizioterapijskih itd.)
  • Uvid i KOMPLEKSAN PRISTUP u lečenju posledica uzrokovanih kod akutnih i hroničnih obolenja, stresa i td.
  • Individualni izbor informo parametara potrebnih kod terapija i korekcija
  • Visoka preciznost i apsolutna neškodljivost za pacijenta i informodijagnostičara
  • Izbor preparata raznih farmaceutskih kompanija

mon3 monitor2

 

Comments are closed.