Elektropunkturna dijagnostika

mon4Sa Elektro-Punkturno-Dijagnostičkim (EPD) merenjima se registruju vrednosti koje su rezultat i karakteristika procesa informacione razmene između različitih organa i sistema unutar organizma.
Informodijagnostičkim – EPD metodom se dolazi do detaljnih subspecijalističkih informacija fizioloških ili patofizioloških pokazatelja  na pojedinim ili svim organima i sistemima.
Informodijagnostika i EPD standardi kao pomoćna metoda funkcionalne dijagnostike, kvalitativno proširuje mogućnosti drugih kliničkih metoda.
EPD je posebno važna u preventivnoj medicini, jer se promene na informativnom nivou mogu izmeriti daleko pre pojave prvih kliničkih simptoma (u predkanceroznom stanju).

Comments are closed.