Alergološko i medikamentozno testiranje

6Dijagnostički kompleks PSI Vector DiaCor, može na pacijentima vršiti medikamentozna ili alergološka testiranja.

Medikamenti klasične farmakoterapije deluju kako na bolesnu ćeliju, tako i na čitav organizam pri čemu maksimalan efekat zavisi od primljene doze. Medikamenti mogu izazivati asimptomatska umerena ili jaka toksična opterećenja na svim organima i svim sistemima pri čemu se značajno remeti njihova sposobnost informacione razmene. Posledica lošeg dejstva leka na organizam je lošija i složenija zdravstvena slika u odnosu na stanje pre ispijene terapije.
Zbog informaciog dejstva na organizam, još jednom treba istaći da u farmakoterapiji ili fitoterapiji efekat pozitivnog dejstva na ćelije ne zavisi samo od doze već naročito od informacione sličnosti preparata i bolesne ćelije. Tada je terapijski efekat određen granicama u okviru kojih se odvija prijem informacije od strane ćelija raznih organa, što se može uporediti sa povratnom reakcijom čoveka na delovanje reči poznatog ili nepoznatog smisla.
sondeUkoliko je medikament informativno prepoznatljiv ćelijama obolelog organa, onda je i terapijski ishod pozitivan i suprotno – ukoliko medikament nosi neprepoznatljivu – lošu informaciju, on donosi toksična opterećenja a samim tim suprotne efekte od očekivanih.
Sa informodijagnostičkim ompeksom PSI Vector DiaCor, na pacijentima se mogu praviti medikamentozna testiranja. Tom prilikom se mere-testiraju informativni odgovori svih ćelija i svih sistema na uzorak leka pre i bez unošenja u organizam, pri čemu se dobija značajan kvalitativan pomak u određivanju trenutne terapije.
Rezultati informacionog testiranja lekova mogu, u mnogo slučajeva, pomoći lekaru specijalisti kod određivanja precizne dijagnoze a samim tim i odgovarajuće farmako terapije.

Comments are closed.