Dr. Voll Reinhold (1909-1989)

Reinhold Voll“Топографическое положение биологически активных точек электропунктуры” Том 1,2,3, Москва: Техарт, 1993.
Dr. Reinhold Voll, nemački naučnik je eksperimentalnim merenjima otkrio informativnu vezu odredenih tačaka na koži sa vitalnim organima i sistemima u čoveku. Otkrio je postojanje grupe određenih biološki aktivnih zona na koži, objedinjenih u informacione  kanale, koje  imaju informaciono-funkcionalnu vezu sa različitim organima i sistemima.
Rođen je u Berlinu 17. februara 1909. godine. Kao sin poznatog arhitekte, najpre je završio arhitekturu a zatim i medicinske studije na univerzitetima u Tojbingenu i Hamburgu. U vreme njegove karijere, Dr. Fol je najpre radio na polju preventivne medicine i dečije zaštite. Kasnije, u vreme 2. svetskog rata, on je intezivno radio na naučnim istraživanjima u polju elektropunkturnih medicinskih merenja.  Veoma osetljivim i preciznim instrumentima, otkrio je da određene tačke, koje se nalaze na površini kože, pokazuju različite vrednosti.  Utvrdio je direktnu vezu mernih tačaka sa unutrašnjim sistemima i organima a zatim ih sistematizovao u tzv. “informacione kanale (IK)” što predstavlja njegov najveći doprinos u razvoju nove i revolucionarne dijagnostičke metode ElektroPunkturneDijagnostike –EPD ili informo-dijagnostike. Nakon rata biva deportiran u SSSR gde mu se omogućuje da, na temelju već postignutog, nastavi dalja istraživanja. Životno delo dr. Fola predstavlja slučajno odkriće informativnog uticaja lekova na ljudski organizam. 1953.g. otkrio je da se izmerene vrednosti svih organa značajno menjaju kada je pacijent u kontaktu sa lekom i nekom hemijskom ili biohemijskom supstancom.
Ovakvim  testiranjima se dobio direktan uvid u informativni uticaj leka na organe bez predhodnog unošenja u organizam. U novije vreme, poseban značaj folovih otkrića je u praktičnoj primeni na polju informoterapije, tehničkotehnoloških razvoja novih medicinsko-dijagnostičkih uređaja i novih primena bioinformacionih tehnologija u medicini pri čemu ukrainski naučnici zauzimaju  vodeće pozicije u svetu.
Dr. Reinhold Voll je umro u Štutgartu 1989. godine.

Comments are closed.